• Mariusz Szwagierczak i Paweł Sroczyński – Grupa Cohabitat

  • Łukasz Osowski

  • Laura Anrykiewicz

  • Michał Wroczyński

  • Monika Kłosowska i Wojciech Mejor

  • Sławomir Ostrowski

  • Justyna Król

  • Piotr Krośniak

  • Iwona Tandecka